Thứ Năm, 5 tháng 7, 2012

bài văn về đức tính trung thực trong thi cử và trong cuộc sống


Tr­ường: THPT chuyªn TrÇn Phó                                               kiÓm tra
Líp: 10 lÝ                                                                                 M«n: Ng÷ v¨n
Hä & tªn: NguyÔn HiÕu NghÜa                                           Thêi gian: 90 phót
            §iÓm
                                    Lêi phª cña thÇy, c« gi¸o
Bài làm v¨n sè 7
            §Ò bµi: Trong th­ göi thÇy HiÖu tr­ëng cña con trai m×nh Tæng thèng MÜ A.Lin-c«n(1809-1865) viÕt: “Xin thÇy h·y d¹y cho ch¸u biÕt chÊp nhËn thi rít con vinh dù h¬n gian lËn khi thi.”
Tõ ý kiÕn trªn, em h·y tr×nh bµy suy nghÜ cña m×nh vÒ ®øc tÝnh trung thùc trong thi cö vµ trong cuéc sèng.
BÀI LÀM
            Trong cuộc đời, nhiều lúc con người phải đứng trước những sự lựa chọn đầy thách thức giữa cái tốt và cái xấu, giữa dũng cảm và hèn nhát,… và giữa trung thực và gian dối… Đây luôn là sự lựa chọn khó khăn cho dù chúng ta biết lẽ phải là gì, đâu mới là điều đúng đắn. Bởi lẽ đa số trong chúng ta trong một số trường hợp đều chọn con đường sai trái để đạt được mục đích của mình, nếu theo lẽ phải có khi ta lại chịu thiệt thòi, trong khi những người khác lại vượt lên ta mặc dù cho ta thực sự có khả năng hơn,… Chính vì vậy mà đức tính trung thực đã trở nên vô cùng quan trọng hiện nay. Trong thư gửi thầy Hiệu trưởng của con mình Tổng thống Mĩ A.Lin-côn(1809-1865) đã viết: Xin thÇy h·y d¹y cho ch¸u biÕt chÊp nhËn thi rít con vinh dù h¬n gian lËn khi thi.”. Câu nói này không chỉ có ý nghĩa đúng đắn trong thi cử mà còn cả trong cuộc sống.
            Thi cử thực chất là một hình thức kiểm tra để đánh giá mức độ tiếp thu, vận dụng kiến thức của người học. Đi thi không phải là để khoa trương tài năng bản thân hay dành lấy kết quả tốt bằng mọi giá như nhiều người lầm tưởng. Quan niệm sai lạc khiến nhiều người sẵn sàng gian lận dưới mọi hình thức. Tổng thống A.Lin-côn đã chỉ ra cái sai, điều đáng xấu hổ trong thi cử là không trung thực trong thi cử, hành động gian lận khi thi. Theo ông trung thực trong khi thi chính là điều đầu tiên quyết định , đánh giá tư cách của một thí sinh. Khi đi thi, những thi sinh phải làm bài bằng thực lực, và chỉ chấp nhận vượt qua kì thi bằng chính năng lực thực chất của mình. Người nhờ gian lận mà đỗ trong kì thi thì còn nhục nhã hơn những người thi rớt mà trung thực bởi họ đã không trung thực về trình độ, năng lực đồng thời mất đi cơ hội thử sức trong kì thi. Những người nhờ gian lận trong thi cử mà thành công sẽ không tự tin trong cuộc sống bởi không có thực lực hoặc trở nên ngạo mạn sau khi thi đỗ. Rõ ràng bất chấp tất cả để có một kết quả thi tốt là điều không bao giờ nên làm. Ngược lại người dũng cảm lựa chọn sự trung thực trong thi cử có thể sẽ thất bại trong lần thi hiện tại nhưng biết được thực chất của mình, từ đó phấn đấu rèn luyện vượt lên bản thân.
            Gian lận trong thi cử xảy ra ở không ít bộ phận học sinh ,dù cho đó là những học sinh xuất sắc .Hậu quả đó là do tác động từ đâu mà có? Có thể là do bản tính, sự dối trá, nhát gan, sợ đối mặt với sự thất bại. Cũng có thể do những tác động từ bên ngoài, áp lực từ thầy cô, cha mẹ. Một số muốn đạt được thành tích tốt để thể hiện, khoe tài năng, một số lại muốn làm vừa lòng thầy cô, cha mẹ, một số lại vì lí do khác,… tất cả vì thế mà gian lận trong thi cử.
            Tình trạng học sinh giỏi "ảo" có lẽ cũng xuất phát từ căn bệnh quá cũ của xã hội: "bệnh thành tích". "Xã hội ta nói chung lên án, phê phán tỷ lệ tốt nghiệp  là không đúng với thực chất trình độ học sinh. Song, mâu thuẫn lại nảy sinh chính ở yếu tố này. Mỗi gia đình đều mong muốn con em họ thi đỗ tốt nghiệp với số điểm cao nhất. Mỗi đơn vị trường học, ngành giáo dục - đào tạo cho đến cấp tỉnh hy vọng thí sinh trường mình, tỉnh mình đỗ tốt nghiệp với tỷ lệ cao nhất. "
Trước hết, ta hãy xét đến ở một phòng thi. Về phía thí sinh, việc học sinh đi thi mang theo và sử dụng tài liệu hiện nay trở nên khá phổ biến. Những năm gần đây, nếu ai có dịp đi ngang qua các phòng thi sau các giờ thi, chắc hẳn bắt gặp rất nhiều những mảnh phô tô tài liệu thu nhỏ nằm trắng xóa ở các phòng thi hay các dãy hành lang. Học sinh đi thi mang theo chúng khắp cả người và điều đó đã trở thành một phong trào. Giám thị bắt được bộ này thì lại có một bộ khác. Nhiều học sinh nữ còn táo tợn giấu tài liệu vào trong cơ thể để các thầy giáo coi thi không dám khám xét vì sợ “vi phạm thân thể”. Nhiều học sinh, thậm chí là học sinh giỏi dù đã thuộc bài nhưng cũng thủ sẵn tài liệu bên mình để cho chắc ăn hơn. Vì vậy, mới có những trường hợp những học sinh trung thực lại trở nên khó chịu vì mình bị “thiệt thòi” so với những bạn học sinh có học lực yếu hơn. Bài học trung thực ở trường thi đã mất đi tác dụng.
            Về phía giám thị, một tâm lý chung được hình thành “các em đã cất công học tập bao năm đèn sách, không nỡ làm khó dễ các em làm gì, cuối cùng rồi cũng sẽ đậu hết đó mà”. Thế là nảy sinh tình trạng coi thi dễ dãi, cho qua việc thí sinh mang vào và thậm chí sử dụng tài liệu. Có một số trường hợp, giám thị canh chừng thanh tra để cho thí sinh chép tài liệu, thậm chí còn giải giúp bài thi cho thí sinh.
            Nói đi cũng phải nói lại ,về phía các bậc giáo dục con em mình dường như chưa quan tâm đúng mức đến "gian lận" trong thi cử và nhiều khi là "nới tay" bỏ quá cho những hành vi thiếu trung thực khiến tình trạng trên ngày càng diễn ra phổ biến hơn,tinh vi hơn.
            “Những giáo viên nghiêm túc thì nhiều khi cũng phải chùn tay trước áp lực xã hội, của địa phương, của ngành hay nể nang cả lãnh đạo Hội đồng. Mà nếu như có nghiêm túc thì giám thị cũng chẳng được gì. Vậy thì, giám thị không lý do gì mà không chọn một giải pháp an toàn?”. Cái vòng luẩn quẩn của tình trạng thi cử thiếu nghiêm túc cứ thế tiếp diễn hàng năm mà không có lối thoát.
Vậy đâu sẽ là lối thoát cho cái vòng luẩn quẩn ấy? Và bao giờ chung ta mới thực sự thoát được nó? Đó sẽ những câu hỏi khó lòng giải thích đối với chính bản thân chúng ta. Theo tôi, điều đầu tiên để thay đổi là tất cả chúng ta phải thay đổi suy nghĩ của chính bản thân, cần có cái nhìn đúng đắn hơn về trung thực trong thi cử. Xóa bỏ “căn bệnh thành tích”, thầy cô, cha mẹ cần có cái nhìn đúng đắn về con em mình, không tạo áp lực về nhiều phía. Với nền giáo dục nặng nề của Việt Nam thì cần phải có cách kiểm tra thi cử “đơn giản, hiệu quả, thực tế hơn”.  Nếu ít nhất làm được những điều đó thì có lẽ chúng ta  đã không còn phải bàn luận nhiều về tình trạng gian lận và vấn đề trung thực trong thi cử.
            Câu nói của A.Lin côn không chỉ đúng trong lĩnh vực thi cử mà còn có ý nghĩa hết sức đúng đắn trong cuộc sống. Cuộc sống không phải lúc nào cũng dễ dàng với chúng ta. Lợi ích trước mắt và sự trong sạch của bản thân luôn là sự lựa chọn khó khăn. Nhiều khi cái lợi làm người ta trở nên thiếu sáng suốt, làm những điều gian dối khuất tất. Gian dối để đạt được mục đích khiến con người trở thành đê tiện. Người sống bằng sự gian dối sẽ dẫn đến không còn lòng tin với cuộc sống thậm chí cũng không còn tin ở chính bản thân mình, cuộc sống lâm vào tình trạng thực giả lẫn lộn không biết đâu là ngay đâu là gian. Nếu xã hội có nhiều người chỉ vì lợi ích cá nhân mà sống không trung thực sẽ dẫn đến sự suy đồi đạo đức chung, nó không chỉ là sự nguy hại cho cá nhân mà còn ảnh hưởng đến toàn xã hội. Chính vì thế dù khó khăn nhưng trong cuộc sống ta cần có sự lựa chọn trung thực, đúng đắn bởi làm vậy nghĩa là ta đã biết coi trọng thực chất và luôn thành thực với chính bản thân mình. Việc sống trung thực, không chấp nhận gian dối trong bất kì mối quan hệ nào sẽ góp phần tạo dựng nhân cách con người. Trong cuộc sống trung thực là một đức tính cần thiết, một phẩm chất cao đẹp, nó góp phần làm hoàn thiện cuộc sống và đem lại hạnh phúc cho cuộc sống của mỗi người. Đó cũng là điều mà tổng thống Mĩ A.Lin côn muốn khẳng định.Chính vì tính đúng đắn không thể phủ định của câu nói trong học tập cũng như trong cuộc sống, bức thư của tổng thống A.Lin côn đã được lựa chọn để đọc trong ngày khai giảng năm học mới ở tất cả các trường đại học trên toàn nước Mĩ.
Xin thÇy h·y d¹y cho ch¸u biÕt chÊp nhËn thi rít con vinh dù h¬n gian lËn khi thi”. Câu nói ấy như làm thức tỉnh, xoáy sâu vào tâm thức con người. Có lẽ để có thể làm được điều ấy khi còn là một học sinh bản thân tôi cần phải rèn luyện tính trung thực cả trong thi cử và trong cuộc sống. Còn bạn thì sao?

7 nhận xét:

 1. ban co chAC la thoi dj hoc ko gian lan ko noi ko la noi doi huuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuum

  Trả lờiXóa
 2. mình thấy bài viết cx đầy đủ lđ nhưng đôi chỗ còn chưa rõ ràng

  Trả lờiXóa
 3. fduy;pyhdykuo;hiludts;oghikusdtilr7

  Trả lờiXóa
 4. có nhiều lúc xàm wá

  Trả lờiXóa